Yodiviki

Yodiviki Gizlilik Sözleşmesi

YODİVİKİ UYGULAMASI, ŞİRKET ADI VE ADRESİ AİTTİR (BUNDAN BÖYLE YODİVİKİ OLARAK ANILACAKTIR).

Yodiviki, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verir. Yodiviki mobil uygulamasını kullanmanız sonucunda elde edilen tüm verilerin işlenmesi veya üçüncü parti veya kişilerle paylaşılması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Yodiviki, mobil uygulama kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek, kullanıcının istek ve beğenilerine uygun içerikleri sunmak, yeni ürün ve hizmetlerin duyurusunu yapmak, ürün geliştirme, müşteri memnuniyetini artırmak ve sair sebeplerle kullanıcılardan bazı bilgiler istemektedir. Kullanıcının uygulamayı kullandığı cihazın markası, türü, uygulamaya bağlanma şekli, cihazda kullanılan işletim sistemi ve uygulama içerisinde ziyaret edilen sayfalar gibi bazı kişisel bilgiler de hizmet kalitesini artırmak amacıyla depolanmaktadır.

Kullanıcı, Yodiviki’ye verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin yanlış veya hatalı olmasından Yodiviki hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yodiviki kullanıcısından temin edilen kişisel bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Cihaz Bilgisi

İşletim Sistemi Bilgisi

Kullanıcı Geçmişi Bilgisi

Tüm bu verilere dair kayıtların işlenmesi ve buna ilişkin kayıtların tutulması, kullanıcının Yodiviki’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden eksiksiz bir şekilde faydalanmasını, uygulama performansının takip edilerek sistem hatalarının azaltılmasını, işleyişi iyileştirmeyi ve kullanıcıyı yapılan geliştirme ve fırsatlardan haberdar etmeyi amaçlamaktadır.

Kullanıcının Yodiviki’yi kullandığı zaman, iletilen veri miktarı, IP adresi ile cihazın markası, türü, uygulamaya bağlanma şekli, cihazda kullanılan işletim sistemi ve uygulama içerisindeki hareketleri tarafımızca kaydedilir. Bu kayıt işleminde amaç, kullanıcı deneyiminin artırılması, uygulama ve kullanıcıya özel istatistik oluşturulması, profile uygun içerik sunulması, reklam, pazarlama ve kişiye özel promosyon önerilerinin oluşturulmasıdır. Bu kapsamda elde edilen veriler ürün geliştirme, reklam ve tanıtımlarda kullanılmak amacıyla uzman üçüncü partilerle veya bu veriyi işleyebilecek uzmanlarla paylaşılabilir.

Bu paylaşım esnasında kullanıcının gerçek kimliği yerine uygulamada kullandığı “kullanıcı adı” esas alınacaktır. Gerçek ad-soyad bilgisi hiçbir üçüncü parti ile paylaşılmaz.

Yodiviki, kişisel verilen korunmasına ilişkin teknik ve idari tedbirleri almıştır. Kişisel verilerin alınan tüm tedbirlere rağmen bir siber saldırı veya başka bir yöntemle üçüncü şahısların eline geçmesinden Yodiviki sorumlu tutulamaz.

Yodiviki, ulusal ya da uluslararası resmi güvenlik güçleri tarafından tespit edilen, herhangi bir kullanıcısının yaptığı bir kanun ihlali durumunda, güvenlik güçlerinden bir mahkeme kararı istemek suretiyle, ilgili kullanıcının tüm kişisel verilerini ilgili resmi makamlarla paylaşmakla yükümlüdür.

Yodiviki kullanıcıları, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcılar, yukarıda belirtilen konularla ilgili destek@yodiviki.com adresine taleplerini bildiren bir e-posta göndermelidir. Yodiviki, e-posta yoluyla iletilen şikayeti en geç 30 gün içerisinde sonlandırmakla yükümlüdür.

Gizlilik sözleşmesi, Yodiviki uygulaması yayına girdiği tarihten itibaren geçerlidir. Yodiviki, kendi inisiyatifine bağlı olarak bu Gizlilik Sözleşmesi üzerinde dilediği zaman değişiklik, tadil, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Yodiviki'yi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.